Biografi for: Anders Nielsen

Kirkebog Hem-Hindborg-Dølby 1753-1803. (HMB C 201-2, 4/5)
1776. Mandagen d. 29. Juli hjemmedøbt et uægte Barn, født af Ole Stephansens Datter i Krarup, Navnlig Karen, blev kaldet Anders. Følgende Dom XIII p. Trinit. Blev Hjemmedaaben Publiceret i Kirken. Testes: Thomas Nilsens Enke i Haldborg. Chresten Povelsen, Jens Kiærgaard hans Søn og Datter, navnlig Povel og Anne. Alle af Krarup. Til Fader blev udlagt Peder Cortsens Søn af Nestild, Niels Led kaldet, da tjenende Ole Stephansens i Krarup.

Viborg, Hindborg, Hem, Hem bye, , Krarup, en gaard, 41, FT-1840
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Dorthe Nielsdatter, 60 , Enke, , Gaardmand,
Niels Thomsen, 30 , Ugift, , Hendes børn,
Karen Thomasdatter, 25 , Ugift, , Hendes børn,
Anders Nielsen, 63 , Gift, , ?? broders dagleier, Dorthes broder.
Thomas Thomasen, 5 , Ugift, , Pleiesøn,

Viborg, Hindborg, Hem, Krarup, , En gaard, 48, FT-1845
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Dorthe Nielsdatter, 67 , Enke, , Eierinde af gaarden, Heri sognet
Niels Thomassen, 36 , Ugift, , Hendes søn, Heri sognet
Anders Nielsen, 69 , Gift, , Tjenestefolk, Heri sognet, Dorthes broder
Birthe Sørensen, 19 , Ugift, , Tjenestefolk, Hindborg Viborg amt