Biografi for: Christen Pedersen

Kirkebog Oddense-Otting sogn 1701-1775. (Kort HMB C 202-1. 2/4)
1750 ?? blev Peder Cortsen Nestild hans Barn døbt i Odense Kirke og kaldet Christen. Niels Sørensens Kone ibid. bar ham. Test.: Niels Espersen, Esper Harildsen, Jep Møller, ? Datter, Kirsten Christens d., alle af Nestild.