Biografi for: Dorethe Christensdatter Grand

Kirkebog Hem-Hindborg-Dølby sogn. (Kort HMB C 201-1, 3/3
1743. Dom. 4. p. Trinit. Brudeviet Peder Nielsen (Cortsen kaldet) af Øster Dølbye til Christen Grands Datter i Hinborg, Navnl. Dorethe Christensdat. efter forregaaende Trolovelse og forhen stillede Troløfte? af Simon Cortsen og Christen Cortsen, sønner af Øster Dølbye, samt af Christen Grand og Jørgen Jacobsen, begge af Hindborg.