Biografi for: Jeppe Pedersen

Tjente 1799 i Vesterby, aftjente sin værnepligt i Marinen, hvorfra han hjemsendtes 31.10 1801. Overtog vistnok huset i Østerby (mtr. nr. 43). Jeppe Pedersen var husmann, "kaagfører" og kvartettmatros. Han var invalid fra krigen 1807-14, og nød derfor en pensjon på 78 Rbd. årlig.