Biografi for: Maren Christensdatter

Kirkebog Ryde sogn 1650 - 1680. (Kort HMB-C 499 A-12, 1/1)
1720. Dominica Oculi christent Christen Jørgensen Møller i Rydmølle hans Daatter Nomine Maren. Karen Lauridtzdaatter, Jens Kiærs Hustru bar Barnet. Testes: Søren Jensøn i Skølvad, Anna David Ugelsøe Jørgensdaatter, Niels Jensen Kaas, Johanne i Jedskov