Biografi for: Jens Mikkelsen

"Knap nok normal". Døde 20-30 år gammel.