Biografi for: Niels Pedersen

Thisted, Refs, Lyngs, Liungs Bye, , , 20, FT-1787
Niels Pedersen, 68 , Gift, mand, Bonde og huusmand, gaaer i dagleye,
Anna Nielsdatter, 67 , Gift, hans kone, ,
Maren Nielsdatter, 29 , Ugift, hans datter, ,

Kirkebog Hvidbjerg-Lyngs. Døde i Lyngs sogn. HMB-C 125-2, 4/4
1793. Niels Pedersen i Liungs død den 3 juni, gl. 69 Aar og 3 måneder