Biografi for: Else

Kirkebog Søndbjerg-Odby sogne 1705-1774. (Kort HMB C 126 A-1, 4/6)
1725. Festo Visit (= Marie besøgelsesdag = 2 juli). Hafde Ole Lassøn og Else Christensdatter et Pigebarn til Daabens Confirmation i Odby Kirke, som forhen, Fest. ? var døbt og kaldet Else. Faddere: Niels Lassøn, Mikel Lassøn, Reimert Clausøn, Dorethe Lasd. og Else Jonsdatter.