Biografi for: Lars Larsen Yde

Kirkebog Søndbjerg-Odby sogne 1705-1774. (Kort HMB C 126 A-1, 4/6)
1722. Dom Judica (= 5. søndag i Fasten = 22 marts). Hafde Ole Lassøn og hans Hustru Else Christensdatter et Barn til Daaben i Odby Kirke og kaldet Las. Faddere: Las Pedersen, Niels Lassøn, Claus Langemarch, Dorrethe Lasdatter og Maren Pedersdatter.

Lars Larsen Yde var fæstebonde i Odby sogn under herregården Hindsels Hovedgaard.
Lars var gift 3 gange og hans første kone tip4 odelmor Mette Michelsdatter døde allerede som 42-årig i 1765.

Kirkebog Odby sogn. Deres navne som sammenvies. (Kort HMB C 126 A-3, 2/2)
1757. 16. Febr. Lars Yde i Odbye, Mette Michelsd.

Kirkebog Søndbjerg-Odby sogne 1705-1774. (Kort HMB C 126 A-1, 5/6)
1765. Den 8. December blev Lars Ydes Hustru Mette Michelsdatter begraven i hendes alders 42' Aar.

1765. Den 3. December. Skifte efter Lars Larsen Ydes Hustru, Mette Michelsdatter, indledt.
Der bliver ikke noget til arv og deling imellem Lars Larsen Yde og hans 3 små umyndige og spæde børn på 6, 3 og ½ år, men derimod en mindre gæld på 1 Rigsdaler 4 Mark 8 Skilling.
Kilde: Hindsels Gods Skifteprotokol 1742-1786. Pag. 133-135. Film 9753

Kirkebog Søndbjerg-Odby sogn. Deres navne som sammenvies. Online
1766. 2 Oct. Lars Yde i Odby, Maren Pedersd.

Kirkebog Odby sogn. (Kort HMB C 126 A-3, 2/2)
1786. 10. Trin. Lars Ydes Hust. Maren Ped. 40 aar.

Den 6. februar 1786 holdes der skifte efter Maren Pedersdatter.
Heller ikke denne gang bliver der til arv og deling imellem arvingerne, der denne gang er 3 sønner på hhv. 10, 8 og 3 år, men en større gæld på 50 rd 4 m 11 sk påhviler Lars.
Kilde: Hindsels Gods Skifteprotokol 1742-1786. Pag. 270-271. Film 9753

Endnu en gang gifter den nu 65-årige Lars sig med en yngre pige, Maren Mortensdatter, der er 38 år yngre.

Thisted, Refs, Odby, De enlige steder, Lyster Kier, , , 3, FT-1787
Lars Yde, 65, Gift, mand i Lyster Kier, Bonde og boelsmand,
Maren Mortensdatter, 27, -, kone, ,

Kirkebog Søndbjerg-Odby sogne 1705-1774. (Kort HMB C 126 A-2, 5/5)
1800. 12 Marty blev Lars Larsen Yde begraven i hans alders 77. Aar.