Biografi for: Chresten Mogensen Brødbech

Borbjerg sogns kirkebog
1688. Fes. Pentecoste (pinse). Mogens Brødbechs søn Chresten. Bar Barnet Maren Laursdatter hans søster i Handberg. Testes: Jens Møller i Brødbech Mølle, Marqvor ? i Hvam. Christen Peder i Hvamgaard, Elsebe Møller, An Pedersdatter Brødbech.