Biografi for: Jens Christensen Møller

Anført som fæster af Brødbæk Mølle i 1688-matriklen.

Lundenæs og Bøvling amters konsumtions, familie og folkeskatsregnskaber (film 37.242)
1699. Januari Termins Familiæ og Folcke Skats antegnelser.
Brødbeck Mølle.
Jens Møller, Hans Hustrue, Ingen Pige, Ingen Dreng. Han har hverchen Heste eller Vogn eller nogit fodre Jord til sin Mølle.

Kirkebog borbjerg sogn. Online
1718. Domenica 2 Advent begravet Lauridtz Nielsen i Store Perregaard oc Jens Christensen Møller i Brødbech Mølle. Den ene se. Lauridtz Nielsen 70 Aar gamel mindre 14 Dage. Den anden se. Jens Møller 75 Aar gamel.