Biografi for: Søren Poulsen

Ø. Søndergaard i Trabjerg

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg, En Gaard, 116, FT-1834, C1299
Søren Povelsen 60 Gift Gaardmand
Maren Anders Datter 60 Gift Hans Kone
Povel Sørensen 32 Ugift Deres Børn
Anders Sørensen 23 Ugift Deres Børn
Jens Sørensen 20 Ugift Deres Børn
Christen Sørensen 17 Ugift Deres Børn
Edel Sørens Datter 30 Ugift Deres Børn
Ane Sørens Datter 25 Ugift Deres Børn
Karen Sørens Datter 28 Ugift Deres Børn lever af at væve