Biografi for: Tage Hornstrup

Tage Hornstrup skriver:
Vi tjente begge på landet i ungdomsårene, og havde begge et skoleophold, jeg på Nr. Nissum Højskole og Anna på Hammerum Husholdningsskole. I 1945 byggede vi et Statshusmandsbrug på 28 tdr. Land, udstykket fra mit hjem Nørregård i Hogager.
Der voksede efterhånden 6 børn op i hjemmet, og jeg havde forskellige jobs ude, mens Anna blev hjemme, og da stillingen som graver og kirketjener ved Hogager Kirke blev ledig i 1970, søgte og fik jeg den.
Tiden var tilsyneladende løbet fra husmandsbrug, så i 1980 solgte vi Ejendommen, og fik stillingen som hhv. graver og kirkekone, ved Ålestrup Kirke. I 1989 gik vi på pension, og i 1991 flyttede vi til Holstebro, på Skovbakken 27. De fleste af børnene bor på Holstebroegnen.