Biografi for: Jens Kristian Hornstrup

Anna og Jens Kristian havde de første 5 år efter de var blevet gift Annas hjem, Mosegård i Hogager i forpagtning, men i 1950 overtog de Jens Kristians hjem, Nørregård med 50 tdr. land, som blev deres fælles hjem til Jens Kristians død i 1970. Anna blev boende i gården til 1985. Hun solgte jorden til naboerne og til sidst husene, da hun købte en lejlighed i Holstebro. Senere flyttede hun til Kjellerup.