Biografi for: Hans Christian Hornstrup

Fra Skaves Andelsmejeris 50 års jubilæumsskrift:
I Hogager blev det Hans Hornstrups opgave at hverve medlemmer til mejeriet. Han ejede Nørgård, der dengang lå syd for Meldgård. Han var født i Haderup 1844, men i 1846 flyttede hans forældre til Hogager. I sin ungdom kærte han snedkerhåndværket, men da en ældre broder døde, kom han hjem og fik gården (1869). Samme år blev han gift med Ane Katrine Madsen fra Djeld. Hendes far, Mads Pedersen, var i mange år sognefoged i Sevel og hørte til en gammel bondeslægt, der har boet i Djeld i 300 år.