Biografi for: Jesper Hornstrup

Niels Erik Hornstrup skriver:
Min far Jesper Hornstrup er født i Nørregård, Hogager 23. maj 1885, han er nr. 5 i en søskendeflok på 6 (1 pige og 5 drenge). Han gik i skole i Hogager hos lærer Karl Hansen, som gav sine elever en særdeles grundig undervisning. Far blev konfirmeret om efteråret i 1899. Hans hu har vist altid stået til landbruget, og tro, som han var, mod sine forældre og sit hjem var han hjemme i gården hele sin ungdom, med undtagelse af de 5 måneder han var elev på Nørre Nissum højskole vinteren 1905-06. Far blev sikkert ret tidligt en god støtte for sin egen far, der var syg i flere år, og det blev ham, der måtte stå hos Bedstefar i hans sidste, meget svære tid. Da Bedstefar døde, var Far lige fyldt 21 år. - Han blev altså stadig hjemme og passede gården for sin mor.
Min mor Ane Katrine Laursen er født i Østergård i Hogager 9. april 1885, altså 1½ måned før far, og de var nabobørn. Mor er nr. 5 i en søskendeflok på 10 (4 drenge og 6 piger). Hun fulgtes med far i skolen, men hun blev konfirmeret et halvt år før, nemlig i foråret 1899. Mor lærte tidligt livets alvor at kende. Hun var ikke fyldt 7 år, da hendes, da hendes 9årige søster Kristine døde af strubehoste. Året efter døde den gamle farmor, Ellen Marie, som boede hos dem. Da mor var 10 år, døde hendes ældste søster, Marie, og et halvt år efter døde broderen Jens Kristian 8 år gammel.
I 1900 døde mors far, han var kun 52 år, men havde allerede været svagelig i nogle år, men bedstemor, Mette, drev gården videre med børnenes hjælp. Mor har ikke heller været så meget ude hos fremmede, der var jo nok at se til der hjemme, men hun havde plads to forskellige steder i Hogager og det var vist især som barnepige, hun udmærkede sig. Først var hun hos naboen Mads Hornstrup og senere hos Hanne og Peder Fleng. Et halvt årstid afløste hun sin søster, Else i Borgbjerg præstegård, det var hos pastor Vernberg Møller lige før denne blev gift 2. gang.
Mor var også husbestyrerinde for sin broder Laust i Østergård, Bedstemor var jo blevet gift igen allerede i 1903. Men i vinteren 1908-09 var Mor i lære hos Syerske Inger Marie Dahl, som gik rundt i hjemmene og syede for folk. Sommeren 1909 var Mor så på Tommerup højskole og derefter hjemme hos sin mor i Lille Hesel for at lægge sidste hånd på udstyret, for nu skulle hun giftes.
Mor og Far blev gift 7. december 1909, og de overtog Nørregård Fars hjem. Bedste, min fars mor boede hos dem til hun døde i 1916.
I 1918 byggde de nyt stuehus, og da blev der bygget en aftægtslejlighed til Bedstemor, min mormor og hendes mand, Kristian Søndergaard, han var ikke rask, så de havde solgt Lille Hesel til fremmede. Mor og Far havde altså stadig gamle folk i huset. Kristian Søndergård døde i 1927 og Bedstemor først i 1946. I nogle år boede også Kristian Søndergårds ældste broder, Gamle Søren hos dem.
Og børneflokken voksede op, 6 ialt (1 pige og 5 drenge). Der var altid mange mennesker til daglig i de år, en karl og en pige havde de også, og desuden havde de ofte besøg af både Fars og især Mors søskende, somme tider i længere tid, så der har været nok for Mor at forestå.
Hele gården blev bygget op i Mors og Fars tid. I 1913 byggede de ny lade og "sønderhus", det var hestestald og tørvehus. Stuehus som nævnt i 1918, og i 1928 blev så kostalden fornyet, og der blev sat et stykke til "sønderhuset", så der blev lidt mere plads til svin.
Mor og Far hjalp hinanden, så der var pænt og velholdt både ude og inde. Arven fra Fars forældre tog de op også på den måde, at de var meget trofaste i menigheden. Foruden Indre missions-samfundet og DMS-kredsen, som ofte havde møder i vort hjem, var der i de tider ofte en fremmed taler, der skulle have mad og logi, ja måske også befordring. Pigemøder om tirsdagen og karlemøder om ondagen, i hver anden uge, var også tit hos os, og hver anden søndag holdt Far søndagsskole i stuen derhjemme, det begyndte vist omkring 19 og lærer Højbjerg var med indtil han døde i 1931. Far holdt søndagsskole, så længe han kunne, og Mor fortsatte efter hans død, indtil Tage og Anna overtog det arbejde.
Far var i mange år medlem af skolekommission og menighedsråd, i en årrække var han kirkeværge, han var meget omhyggelig og samvittighedsfuld med alt, hvad han havde med at gøre, og der var nok også andre end vi, hans børn, der søgte både råd og hjælp hos ham.
I december 1940 måtte far holde sengen på grund af en slem bronkitis, han var oppe igen til juleaften, men helt rask var han ikke efter den tur, og rigtig arbejdsdygtig blev han ikke senere, men med en eller to af drengene hjemme, og i nogle tilfælde en pige til hjælp, drev de gården videre til 1. april 1950, da de afstod den til Jens Kristian og Anna. Far opdyrkede en del af heden i sin tid, og det var nok en af hans drømme, der gik i opfyldelse, da Tage i 1945 overtog 28 tdl, som blev stykket fra gården.
Til trods for, at Far ikke i sine sidste leveår kunne tage del i arbejdet på gården, så var han aldrig ledig, han har altid læst utrolig meget, og han fulgte gennem radio og aviser med i alt, hvad der rørte sig i verden, ikke mindst på det åndelige område. Kristeligt Dagblad, som de altid har holdt, blev nøje studeret hver eneste dag.
Først på året 1946 lå Far i sengen i tre måneder og var flere gange meget syg, men han kom op igen og levede til april 1954, da blev han syg i påsken, og han døde så en uges tid efter, det var 26. april 1954. Far var jo ikke gammel - knap 69 år - men han var trær og ganske klar over, hvor det bar hen. Hans eneste jordiske bekymring var, hvordan Mor skulle klare sig alene.

For Mor var Fars død naturligvis et meget hårdt slag og en stor omvæltning i hendes hverdag, men hun indrettede sig på at blive boende i gården sammen med Jens Kristian og Anna, og her boede hun så endnu i 16 år. Hun var heller ikke ked af at tage ud til vi andre af hendes børn og give en hjælpende hånd, når det tiltrængtes og så længe kræfterne ellers slog til, og sy og så passe børn kunne hun stadig.
Desværre måtte Mor jo opleve den store sorg, at hendes søn Jens Kristian døde 12. november 1970, da havde Mor ellers om foråret fejret sin 85 års fødselsdag med stort gilde i Skave sognegård, hvor hun havde samlet hele familien, små og store, samt naboer og venner.
Mor flyttede ind på "De gamles Hjem" i Aulum i februar 1971, og efter som hun altid har haft en god vilje til at få det bedste ud af tilværelsen, samt evne til at indordne sig under de givne forhold, lykkedes det hende at fortsætte livet endnu nogle år, thi også her prøvede hun på at være lidt for andre, og læse kunne hun endnu, ja, og hækle, det er en ret anselig produktion, hun har bag sig. - Mor var meget taknemlig for et lille besøg, og hun ventede altid, at der skulle komme nogle af "hendes egne".
Nytårsdag 1975 døde Mor, hun fik en hjerneblødning lige før jul og lå så og var delvis lammet og uklar hele julen, men vi kunne da tale med hende helt til nytårsaften, da der kom bud, at hun var blevet dårligere. Søster og Martin og Karl Emil og Esther var så hos hende hele natten, og Aksel og Marie afløste dem om morgenen, så det blev dem, der sad hos Mor, da hun stille sov ind ved middagstid.
Mor blev begravet på Hogager Kirkegård 4. januar 1975.

I Dansk Præste- og Sognehistorie nævnt som en af lederne af Indre Mission i sognet.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hoager, En gaard, 103, FT-1890, C0765
Hans Kristian Hornstrup 45 Gift Husfader Jordbruger, gaardejer Haderup Sogn, Ringkjøbing Amt
Ane Kathrine Madsen 44 Gift Husmoder Sevel Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Peder Hornstrup 15 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Cecilie Hornstrup 12 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Anton Marinus Hornstrup 8 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jesper Hornstrup 4 Ugift Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt