Biografi for: Søren Jørgensen Brødbæk

Kirkebog Borbjerg sogn
1706 Domenika 23 Post Trinitat. Christnet Jørgen Christensen Brødbæk hans Søn Søren. Dorethe Christensdatter i Huamme bar Barnet. Testes: Lauridtz Nielsen i Perregaard, Christen Nielsen ibid:, Maren Christensdatter ibid:, Johanne (Christensdatter) ibid:, Jens Møllers datter i Brødbech Mølle.

Var 1732 avlskarl hos pastor
Scharschou i Sevel præstegård (Se P.K.Hofmansen Note 288, side 77-79, Skivebogen 1972).
Søren Jørgensen Brødbæk (1706-1776) fæstede d. 18/10 1732 sin tilkommende svigerfaders halvpart af Trandum Kirkegaard i Sevel sogn, og blev 1733 viet til datteren Inger Jensdatter (1709-1750). De fik sammen børnene: Jørgen f.1738, Jens f.1745, Peder f.1747.
Da Inger døde 1750, giftede han sig 2. gang med Ellen Thomasdatter (1726-1799), med hende havde han børnene: Thomas f.1756, Anders f.1758, Christen f.1760, Laurits f.1763 og Inger Marie f.1766.
Efter disse børn, specielt Anders Sørensen Kirkegaard (1758-1842), findes en stor efterslægt , der kaldtes "kirkegårdsslægten

Folketælling 1769 for Sevel Sogn (http://www.arkivet-vinderup.dk/FT_soegning/sevel/sevel1769.htm)
Denne folketælling er afskrevet efter fotokopi af original afskrift foretaget af arkivar P.K.Hofmansen på rigsarkivet i København i 1944. Den originale afskrift befinder sig hos Johannes Mikkelsen, Klostervej 16, Sevel pr 7830 Vinderup.
Forord skrevet af P.K. Hofmansen.
"Folketællingen 1769 var den første folketælling i Danmark, men medens alt det originale materiale er tilintetgjort, har Hans Andersen Bjesten, der var præst i Sevel 1732-1774, været saa forsynlig at afskrive listen i den ny kirkebog, han paabegyndte i 1769. Denne folketælling giver mændenes og børnenes navne, de sidstes alder, men ikke kvindernes navne. Dog kan denne liste, sammenholdt med den næste folketælling fra 1787 og hartkornspecifikationerne fra 1742 i adskillige tilfælde kaste lys tilbage over tiden før 1769."

222 Trandum Kirkegaard Sören Jürgensen Husbond -
223 Trandum Kirkegaard Tomas 13
224 Trandum Kirkegaard Anders 11
225 Trandum Kirkegaard Christen 9
226 Trandum Kirkegaard Laurids 6
227 Trandum Kirkegaard Jörgen 27
228 Trandum Kirkegaard Jens 24
229 Trandum Kirkegaard Peder 22
230 Trandum Kirkegaard Inge Marie 2