Biografi for: Anne Christensdatter Risom

Kirkebog Borbjerg sogn. Online
1670. Dom 8. Trinit. den 24 Julii. Christen Jepsøn i Riisom hans Datter noe Anne. Testes.: Karen Christendatter Trabierg, Christen Smid Trab., Christen Kielsm., Jens Kielsm., Johan Kielsm., Edel Christensdatter Trab.