Biografi for: Jep Christensen Risom

Kirkebog Borbjerg sogn. Online
1668. Anden Paaske Dag. Den 23. Marti Cristen Jepsøn i Risum hans Søn Jep. Karen Christendatter Smid bar Barnet. Faddere: Cristen Smid, Christen Kiels?, Jens Kiels?, Karen Jørgensdatter i Risum, Johan Christensdatter Smid i Trabierg