Biografi for: Johanne Christensdatter Risom

Borbjerg sogns kirkebog:
1666 Paa Sct. Olufsdag, Dom: 7. Trinitat: d. 27. Juli - Christen Jepsen i Risom, hans Datter Noe: Johanne. Karen Smeds i Trabjerg (bar). Fadd: Christen (Christensen) Smed i Trabierg, Christen Andersen i Kielsmark, Christen Svenningsen i Naltoft, Johanne Kielsmark, Johanne Christen Smeds Datter.

Ved dåben blev Johanne opkaldt efter sin farmoder Johanne Kielsmark. Johanne blev båret af sin mormoder Karen gift med Christen Christensen Smed i Trabjerg.
Blandt fadderne ses endvidere morfaderen Christen Christensen og farmoderen Johanne Kielsmark.

Borbjerg sogns kirkebog:
1720 Dominica post Epiphan begrafuet Johanne Christensdatter i Stor Perregaard, 54 Aar gammel.