Biografi for: Jens Berthelsen

Kirkebog Handbjerg sogn 1658-1767. (Kort HMB-C 507 A-1, 3/4)
1750. D. 25. Nov. Blev Bertelsøn af Madegaard i Mejrup Sogn og Dorthe Jensdaatter Copulerede.

Kirkebog Mejrup sogn. (Kort HMB-C 498 A-1, 2/3)
1772 Døde. Jens Bertelsens Kone Dorthe JensDatter, d. 15. Novembr. 39 Annos.

Kirkebog Mejrup sogn. (Kort HMB-C 498 A-1, 2/3)
1773. Copulerede. Jens Berthelsen og Anne Marie JensDatter, d. 30 Decembr.

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, ditto [Maygaard], , -, 36, FT-1787
Jens Bærtelsen, 66 , gift, Mand, Bonde og Gaardbeboer,
Anne Marie Jensdatter, 35 , gift, Hans Kone, ,
Christen Jensen, 6 , ugift, Hans Barn af andet ægteskab, ,
Jacob Jensen, 1 , ugift, Hans Barn af andet ægteskab, ,
Maren Pedersdatter, 21 , ugift, Tieneste Pige, ,

1792. Af skiftet efter Ane Jacobsdtr i Handberghedegaard, Handberg sogn, som er Jens Bertelsens svigermoder, er 22 nov 1792 anført følgende arving:
"Dorthe Jensdatter, forhen gift med Jens Bertelsen i Majgaard i Mejrup Sogn, men død og efterladt sig Børn for hvilke Faderen er Formynder".
Jens Bethelsen møder imidlertid ikke op.
Ved skifteforretningen den 10 maj 1793 "blev de fraværende Arvinger angivne at være Jens Bertelsens Børn i Maygaard, nemlig Bertel Jensen boende i Holstebro, Jens Jensen i Vejlstrup Ulfborg Sogn, Maren Jensdatter tienende sammesteds og Peder Jensen formodentlig tienende i Kiøbenhavn", men hverken disse eller faderen var mødt op, hvorfor skiftet blev afsluttet uden deres deltagelse.
Kilde: Ryhave gods, Ginding herred, Ringkobing skifteprotokol; Book 1 1790-1825

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Maygaard, , , 44, FT-1801
Jens Berthelsen, 82 , Gift, Huusbonde, Bonde og gaardbeboer,
Ane Marie Jensdatter, 53 , Gift, Hans kone, ,
Jens Christian Jensen, 27 , Ugift, Deres børn, ,
Christen Jensen, 21 , Ugift, Deres børn, ,
Jacob [Jensen], 15 , Ugift, Deres børn, ,
Ane Dideriche Klok, 12 , Ugift, Et plejebarn, ,
Ane Andersdatter, 24 , Ugift, Tjenestepige, ,

1808 Jeg Jens Berthelsen af Maygaard i Meirup sogn tilstaar at have solgt og afhændet til min Søn Christen Jensen min forhen eiede og beboede Gaard Maygaard kaldet.
Kilde: Hjerm Ginding Herreders Skøde- og Pantebog 1808 - 1813, Book No 7, pag. 59 og 60. (Film 28.833) og
Kilde: Navneregister, skøde- og panteprotokol, film 28.855, pag 91

Kirkebog Mejrup sogn. Døde og begravede. Online
1809. D. 12 April Døde Jens Berthelsen Maygaard, begravet d. 23 ditto. 92 Aar 6 mdr.