Biografi for: Gustav Eriksen

Uddannedes som skrædder hos sin fader i Borbjerg og etablerede 1944 selvstændig skrædderforretning i Sevel og 1953 tillige trikotageforretning.

Kirkebog Borbjerg sogn. Opsl. 5.
1914. 20 Juni. Kirkebyen, Borbjerg Sogn, Hjerm Herred. Gustav Eriksen. Søn af Skrædder Jens Marinus Eriksen og Hustru Maren Sørensen, 41 Aar i Kirkebyen. Døbt 28 Juni i Kirken af Sognepræsten. Faddere: Baaren af Pigen Ingeborg Jensen i Nørre Hvam. Andre Faddere: Pigen Kirsten Sørensen i Sønder Fleng, Ungkarl Peder Christian Jensen i Nørre Hvam samt Faderen.

Nekrolog 1961
Dødsfald.
I torsdags døde skræddermester Gustav Eriksen, Sevel, paa Centralsygehuset i Holstebro efter længere tids sygdom. Han blev kun 46 aar gammel.
Gustav Eriksen er født i Borbjerg. Her var hans fader skrædder, og sønnen gik i faderens fodspor. Han var dygtig i sit fag, og da han i 1945 købte en skrædderforretning i Sevel, fik han snart oparbejdet en stor kundekreds. Senere udvidede han forretningen, saa den ogsaa kom til at omfatte trikotage.
Afdøde var meget afholdt af alle der kom i berøring med ham - altid venlig, imødekommende og rede til at hjælpe til rette; grundsolid og redelig, saadan lærte hans venner og kunder ham at kende. Alle vil savne hans stille, milde færd iblandt os, men størst bliver savnet i hjemmet, hvor hans hustru og to drenge nu har mistet en trofast ægtefælle og en god og kærlig fader. Skrædder Eriksen begraves på mandag fra Sevel kirke.

Jordefærd i Sevel.
Et stort følge samledes i mandags i Sevel kirke for at følge skræddermester Gustav Eriksen til hans sidste hvilested.
Kirken var smukt pyntet med gran og lys, og mange smukke blomster og kranse smykkede kisten og kirken.
Pastor Kibeck Jepsen, Trandum, talte over nogle ord fra en nadversalme om Kristus som det eneste lys: "Kun her, kun her er lys, hvor Jesus med os beder".
Efter jordpåkastelsen takkede afdødes broder, Sigurd Eriksen, Aalborg, for deltagelsen og indbød følget til en mindesammenkomst på Sevel Kro.
Her blev sunget nogle salmer, og flere havde ordet for at ære Gustav Eriksens minde.
Landinspektør Vilnar Eriksen, Holstebro, der er broder til afdøde, sagde, at det fylder os med vemod, at vi har mistet en trofast mand, en kærlig far og en god bror. Han var stræbsom og en flittig mand, en arv efter faderen. Til slut talte han trøstende ord til svigerinden og drengene og sagde til slut, at sorgen og savnet er kærlighedens pris.
Marius Møller, Skovhus, talte også trøstende ord til fru Eriksen og sagde, at hendes mand havde levet og virket iblandt os med ære.
Lærer A.J.Klemensen, Sevel, bragte en hilsen og tak fra Luftmeldekorpset, som skrædder Eriksen havde været medlem af og udtalte: "Han var en af de bedste; han var tro i tjenesten og viste stor omhu for sagen".
Til slut takkede afdødes svoger kaptajn Rishøj Christensen, København, for den udviste deltagelse baade ved begravelsen og under skrædder Eriksens sygdom.
Det smukke mindesamvær sluttede med salmen." Han som har hjulpet hidintil, han hjælper nok herefter".