Biografi for: Christen Lassen Thyconius

Kirkebog Sal sogn. Fødte. (Kort HMB-C 507 C-1, 1/2)
1680. Christianus Fliliolus meus secundus.

S.V. Wiberg Almindelig Dansk Præstehistorie.
No. 1035 Sognepræster i Skive (St. Peters Kirke) og Resen
No. 1313 Sognepræster ved Viborg Domkirke.
Beskikket 29/10 1701 i Skive; Sognepræst ved Skive Kirke fra 14/10 1702. Præstegården brændte 13/2 1703 og 1715.
Beskikket ved Viborg Domkirke 6/10 1727.
Magister Christen Lassen Thyconius af Sal, f. 17/8 1680. Student ved privat dimision 1695. M. 1706; residerende Capelan i Skive Kirke 29/10 01; Præst 25/9 09; også Præst her; 1. gang gift 1/8 02 med Formandens Datter i Skive: Cecilie Birgitte Lauritsdtr. Breth, født 15/6 82, begravet 20/3 31; 4 Sønner, 1 Datter; 2. gang gift 4/4 32 med Bolette Sophie Holmer, født i Randers; 2 gang gift med J. L. Hasse her; Fader Krigsraad, Borgmester i Randers.
Christen døde 24/12 1740; begavet, lærd og anseet, en munter Poet; havde et udmærket Bibl. (bibliotek); var en bitter Fjende af Holberg, da han ansaae sig som den hos ham forekommende Magister Stygotius; foreslog at oprette et universitet i Viborg, men høstede Skam til Tak. (H. d. kirkehistorie 2/10);
Worms Lexicon over Lærde Mænd 2/524; Nyerups og Krafts Literaturlexicon.

De Cimbrers lys og Jyllands klare Øje.
"Om søndagen i Snapstingstiden, når den Lærde Tyconius, de "Cimbrers lys og Jyllands klare Øje", som stiftspovst 1727-40 fyldte domkirken med sin veltalenhed, strømmede standspersoner og omegnens adelige til i en sådan mængde, at karosserne kun med største møje kunne komme uden om hverandre"
Citat fra Hugo Matthessen, Viborg-veje , Gyldendal 1933, Slutningen s. 139.
Note: Uddrag af J. P. Thjørings Skildring af viborgske personligheder i forrige århundrede.
Samlinger til jydsk Historie og Topografi, IV, 1872-73, 329 -.

http://www.sorenbogh.dk/showfam.php?id=8852
Christen Lassen Thyconius
Stiftsprovst i Viborg.
g. 04.04.1732 i med
Bolette Sophie Amalie Holm
f. 16.09.1704 i Randers,
d. 212.10.1774 i Viborg Sortebrødre.