Biografi for: Mette Pouelsdatter

Kirkebog Måbjerg sogn. Online
1782. Den 27 Februarij døde Methe Pouls Datter Frøik og blev begravet i Maaberg Kirkegaard d. 7 Martius. Hendes Alder 80 Aar.