Biografi for: Anne Christensdatter

1768 Arver Anne Christensdatter efter moderen på Borbjerggaard 46rd 2m 3sk
Kilde: Lundenæs og Bøvling amter. Skifteprotokol 1760-74. 1768 Skifte efter Karen Knudsdatter i Borbjerggård.

1782. Den 16 maj skiftes der efter Povel Povelsen og Anne Christensdatter tilstår at skylde børnene 500rd som tilfalder dem efter deres afdøde fader. Sønnerne, Christen, Niels og Jens arver hver 100rd og døttrene, Ane, Mette, Karen og Kirsten, hver 50rd.
Kilde: Hjerm-Ginding herreders Skøde- og pantebog 1779-1790 pag. 57 m. fl. (Film 28.830)

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, , , Heegaard, 1. Familie, FT 1787
Ane Christensdatter, 50, enke, Madmoder, Gaardbeboer,
Niels Povelsen, 26, ugift, Hendes barn, ,
Ane Povelsdatter, 24, ugift, Hendes barn, ,
Jens Povelsen, 20, ugift, Hendes barn, ,
Mette Povelsdatter, 15, ugift, Hendes barn, ,
Karen Povelsdatter, 12, ugift, Hendes barn, ,
Kirsten Povelsdatter, 10, ugift, Hendes barn, ,
Jens Lausen, 24, ugift, Tienestekarl, ,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Hedegaardene, , , 101, FT-1801
Ane Krestensdatter, 63 , Enke, Huusmoder, Bondekone og gaardbeboer,
Karen Povelsdatter, 24 , Ugift, Hendes børn, ,
Kisten Povelsdatter, 22 , Ugift, Hendes børn, ,
Niels Pedersen, 26 , Ugift, Tienestefolk, Landsoldat,
Morten Johansen, 24 , Ugift, Tienestefolk, Landsoldat,
Mads Nielsen, 19 , Ugift, Tienestefolk, ,
Hans Andersen, 11 , Ugift, Tienestefolk, ,

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde Quindekjøn. (Kort C 499 B-1, 4/6)
1823. Død 23 Januarij, begravet 11 Febr. Anne CrestensDatter, Enke paa Aftægt i Store Hedegaard, 86 Aar.

Boet efter Anne Christensdatter, der blev opgjort til 1rd 3m 1sk, extraderedes svigersønnen Jens Sørensen Brødbæk (Krog) #1197.
Hjerm-Ginding Herreder. Skifteprotokol 1822-1830. Book No. 7. Pag. 61,127, 128, 130, 132, 136. (Film RA 9763)