Biografi for: Anne

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn. Døde. Online
1749. 21. Febr. Ligprædiken over Michel Olufsens Hustru af Egeberg. 60 Aar gl.