Biografi for: Maren Jensdatter

Ringkoebing, Hjerm, Handbjerg, Handbjerg by, , , 8, FT-1787
Chr, Jensen, 34 , gift, Husb., B+Gdb.,
Dorthe Jensdatter, 30 , gift, Madm., ,
Jens Christensen, 5 , ugift, Søn, ,
Anders Christensen, 3 , ugift, Søn, ,
Jens Christensen, 1 , ugift, Søn, ,
Zivert Christensen, 21 , ugift, , Tjenestekarl,
Maren Jensdatter, 77 , enke, Husb. moder.Nyder ophold i gården. Kan intet fortj., ,

Den 14 Juni 1795 Liig-Prædiken over Salig Jens Kochborgs Enke Maren Jensdatter

Kirkebog Handbjerg sogn 1776-1817
1795. Den 3 Junii døde Maren Jensdatter sal. Jens Nielsen Kobborgs Hustru el Enke og blev begravet Dom. 2 p. Trin. d. 14 Junii i hendes Alders 83 Aar og 3 Maaneder.