Biografi for: Michel Olufsen

Kirkebog Ejsing-Handbjerg sogn. Døde. Online
1749. Den 18 Novembr. Liigprædiken over Michel Olusen ? af Egeberg, 64 Aar gl.