Biografi for: Dorethe Lauridsdatter Munksgaard

Borbjerg sogn. Online
1651. Dom. 9.(trin.) 27 Julij Laurits Munksgdrs datter Dorethe: Faddere: Søren Risom, Michel Hegrd, Mads Christensen i ?, Bertel ?'s Hustru i Traberg, Michel Hegrds Hustru.

Kirkebog Borbjerg sogn. Copulerede. Online
1681. Dom. Rogata. Jens Mortensen i Lindberg Dorret Laursd. Munchsgaard.