Biografi for: Jens Nielsen Kochborg

Oprindelsen til Kokborg-navnet er ikke fundet. Det var nærliggende at antage, at det stammer fra gården Kochborg i Handbjerg sogn. En nærmere undersøgelse afkræfter tilsyneladende denne antagelse. Måske stammer Jens Nielsen Kochborg i Sevel sogn, hvor en gaard af samme navn optræder. Men lakuner i Sevel sogns kirkeborg gør, at det ikke er muligt at verificere dette.

Den 29 December 1786 Liig-Prædiken over Sogne-Fogden Jens Nielsen Kockborg af Handbjerg, 73½ Aar.