Biografi for: Christen Jørgensen Brødbæk

1688 Matriklen
I Chr. V's matrikel fra 1688 er Brødbæk en samlet ejendom under Rydhave, bestående af 2 gårde og en mølle, Brødbæk Mølle. Fæsterne på de to gårde er Christen Jørgensen, Neder Brødbæk og Mogens Lauridzen, Over Brødbæk. Brødbæk Mølles fæster er Jens Christensen Møller.

Kirkebog Borbjerg sogn 1681-1696. Anno 1688 Døde og Begravede Anno 88. (Kort HMB-C 499 A-2, 1/1)
1688. Fredagen 23 Nov Christen Jørgensen Brødbech, 79 Aar.