Biografi for: Mads Laursen

Trabjerggård stammer fra en gamel herregård, der tilhørte kongefamilien omkring midten af det 1300 århundrede. En af de ældst kendte slægter til herregården er Hvid-slægten. Ib Hvid, født før 1390, er den første kendte mand af Hvidslægten i Trabjerg og en række efterkommere kendes. Senere kom Trabjerggård ved handel og mageskifter under forskellige herregårde og jordene blev fæstet bort til bønder.

Mads Laursen var 1795-1803 fæster af Trabjerggård, der hørte under Rydhave. Mads køber 1803 gården, der er på hartkorn 5 Td. 2 Sk. 2 Fjk , for 1500 Rbd.
Efter Mads' død hensad hans enke Maren Nicolaisdatter i uskiftet bo indtil 1841, hvor hun solgte gården til sønnen Nicolaj Madsen for 1000 Rbd samt aftægt til sig selv på livstid. Som laugværge havde Maren sin anden søn, Gårdejer Christen Madsen i Over Brødbæk.
Kilde: Bl.a. C. Møller. Borbjerg Sogns Historie, 1929

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Traberg Bye, , , 50, FT-1801
Mads Lausen, 34 , Gift, Husbonde, Bonde og gaardbeboer,
Maren Nikolajsdatter, 24 , Gift, Hans kone, ,
Karen Madsdatter, 5 , Ugift, Deres børn, ,
Mariane Madsdatter, 3 , Ugift, Deres børn, ,
Kisten Madsdatter, 2 , Ugift, Deres børn, , [Kristen Madsen ??]
Maren Olesdatter, 51 , Enke, Konens moder, Nyder ophold hos husbonden,
Mads Kristensen, 23 , Ugift, Tienestekarl, ,

Folketælleren i 1801 har tilsyneladende ikke været omhyggelig nok, jf. bl.a. konfirmationen nedenfor. Folketælleren har "bevidstløs" tilføjet datter til alle børnene. Folketællingsskemaet kan endvidere meget vel tydes som Kristen Madsdatter.
I Borbjerg sogns kirkebog findes intet barn af Mads Lausen og Maren Nikolajsdatter født/døbt omkring 1799. Derimod findes såvel Karen som Marianne Madsdatter. Måske er Kristen døbt udensogns.