Biografi for: Peder Christensen

Borbjerg sogns kirkebog. Fødte Mandkjøn. (Kort C 499 B-1, 2/6)
1831. 22 Juni. Peder Chrestensen. Døbt i Kirken 3 Juli 1831. Søn af Gaardmand Chresten Madsen og Hustru Mariane Peders Datter i Overbrødbæk. Faddere: Tjenstepige Maren Peders D. i Overbrødbæk, Gmd Søren Jensen og hustru Maren Christens Datter i Brødbæk, ? Svend Johannes M? Traberg, Gmd Niels Jensen i Huam.

Peder Christensen og Kristiane Lauridsdatter boede de første år af deres ægteskab i Mejrup, hvor fire af deres fem børn blev født. Senere, flyttede familien til Brødbækhus, naboejendom til Over Brødbæk. Faderen Christen Madsen, lod dem få seks tønder land af fødegårdens jord, så der blev lidt mere at virke på.

Ringkøbing, Hjerm, Mejrup, , en Gaard, 71, FT-1860, C1311
Peder Christensen 29 Gift Gaardmand Huusfader Borbjerg Ringkøbing A.
Christiane Lauritsdat. 33 Gift hans Kone Her i Sognet
Mariane Christensen 4 Ugift deres Børn Her i Sognet
Christen Christensen 2 Ugift deres Børn Her i Sognet
Niels Nielsen 15 Ugift Tjenestefolk Her i Sognet
Karen Christensen 17 Ugift Tjenestefolk Handbjerg Ringk. A

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Nørhvam, Brødbæk et hus, 122, FT-1870, C0768
Peder Christensen 38 Gift Husfader Jordbruger, husmand Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christiane Laugesen 42 Gift Husmoder Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Christensen 13 Ugift Børn Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Christen Christensen 11 Ugift Børn Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Chr. Christensen 8 Ugift Børn Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Laust Chr. Christensen 7 Ugift Børn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk By, et Huus, FT-1880,
Peder Kristensen 48 Gift Huuseier. Huus Fader Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristiane Laustsen 52 Gift hans Hustru Meirup Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Kristensen 23 Ugift deres Barn Meirup Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristen Kristensen 21 Ugift deres Barn Meirup Sogn, Ringkjøbing Amt
Laust Kristensen 14 Ugift deres Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristine Olesen 5 Ugift Pleie Barn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Thea Karen Jensen 64 Enke Aftægts Kone Frederiks [Sogn, Viborg Amt]

Ringkøbing, Hjerm, Borbjerg, Brødbæk, En gård, 14, FT-1890, C0765
Peter Kristensen 58 Ugift Husfader Gaardejer Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristiane Lavrsen 63 Ugift Husmoder Hustru Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt
Kristine Olesen 15 Ugift Plejedatter Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Kristensen 3 Ugift Plejesøn Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mads Laversen 47 Ugift Svoger Mejrup Sogn, Ringkjøbing Amt

Peder Christensen døde i Brødbækhus 30. oktober 1897, 66 år gammel. Arvingerne, Marianne Christensen, Christen Christensen, Jens Christian Christensen og Laust Christensen lader enken hensidde i uskiftet bo.
Enken Christiane Lauridsdatter solgte året efter ejendommen Brødbækhus til Peder Christian Troelsen. Tinglæst 5. august 1898.

Brødbækhus er Brødbæk Gdr. matr. 1b, senere kendt som NØRRE KJÆRGAARD.