Biografi for: Mads Jensen Fleng

Gift 3 gange.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, , , Fleng, 1. Familie, FT 1787
Mads Jensen, 26, gift, Hosbond, Bonde og Gaardmand,
Mette Nielsdatter, 25, gift, Madmoder, ,
Mette Madsdatter, 1, ugift, Deres Datter, ,
Jens Madsen, 54, enke, Hans Fader, Inderste,
Mette Christensdatter, 52, enke, Enke, Inderste,
Jacob Andersen, 3, ugift, Enkens Datter Søn, ,

Kirkebog Borbjerg sogn 1750-1802. Døde. (Kort HMB-C 499 A-5, 2/3)
1799. 23 Juni. Mads Flengs Hust. Mette, 36 Aar.

Kirkebog Borbjerg sogn 1750-1802. Døde. (Kort HMB-C 499 A-5, 2/3)
1800. 13 Juli Mads Flengs Hust. Johanne, 26 Aar, og nyfødte Pigebarn - ½ Time
I følge skiftet var Johanne datter af Sognefoged Christen Zacariesen, Tinkedal.

Johanne Christensdtr i Norfleng, Borberg 11 Jul 1800 pg 62
HUSB: Mads Jensen Fleng gmd
FADER: Christen Zacariasen sognefoged i Tinkedahl?
[Ryhave gods, Ginding herred, Ringkobing skftprotokol; Book 1 1790-1825; film 41827]

Kirkebog Borbjerg sogn 1750-1802. (Kort HMB-C 499 A-5, 3/3)
Aar 1800 den 2 Octobr fremstillede sig for Sognepræsten ? forlovede Gaardmand Mads Jensen af Nørfleng og Pigen Zidsel Pedersdatter af Ryde Mølle. Med som Forlovere Kristen Zacariasen af Tinkerdal og Niels Storgaard af Handberg Sogn som gav Forsikring om at ingen lovlig Hindring er for de Forlovedes Ægteskab. [signeret: Kristen Zacariasen, Niels Nielsen] . Viede 23 Octbr.

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Fleng Gaarde, , , 110, FT-1801
Mads Jensen, 39 , Gift, Hosbonde, Bonde og gaardbeboer,
Zidsel Pedersdatter, 30 , Gift, Hans kone, ,
Jens Madsen, 13 , Ugift, Hans søn af 1ste?? egteskab, ,
Jens Madsen, 66 , Enkemand, Husbondens fader, Nyder ophold hos sønnen,
Johanne Jensdatter, 29 , Ugift, Tienestepige, ,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Fleng, , En Gaard, 6, FT-1834
Mads Jensen, 73 , Gift, , Gaardmand,
Sidsel Peders Datter, 64 , Gift, , Hans Kone,
Peder Madsen, 34 , Ugift, , Deres Børn,
Bodild Marie Mads Datter, 28 , Ugift, , Deres Børn,

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Fleng, , En gård, 21, FT-1840
Zidsel Pedersdatter, 70 , Enke, , Eier af gården,
Peder Madsen, 40 , Gift, , Hjælpende søn,
Inger Sørensdatter, 31 , Gift, , Hans kone,
Mads Pedersen, 5 , Ugift, , Deres børn,
Søren Lund Pedersen, 2 , Ugift, , Deres børn,
Johanne Pedersen, 4 , Ugift, , Deres børn,
Else Christensdatter, 29 , Ugift, , Tjenestepige (Fattiglem af Veirum),