Biografi for: Søren Christian Andersen

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Trabjerg, , En gaard, 276, FT-1880
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Søren Christian Andersen, 36, Gift, Huusfader, gaardeier, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Petrine Jensen, 28, Gift, Hans kone, , Felding Sogn, Ringkjøbing Amt
Anders Andersen, 7, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Andersen, 4, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Christen Andersen, 2, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Karl Andersen, Under 1 år, Ugift, Deres børn, , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Peder Pedersen, 15, Ugift, Tjenestekarl, , Tvis Sogn, Ringkjøbing Amt
Maren Johannesdatter, 74, Ugift, Aftægtskone, , Naur Sogn, Ringkjøbing Amt

Ringkoebing, Hjerm, Borbjerg, Borbjerg, , Skave, 276, FT-1890
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Søren Christian Andersen, 46, Gift, Husfader, Gaardbestyrer, Felding Sogn, Ringkjøbing Amt
Petrine Jensen, 38, Gift, , , Felding Sogn, Ringkjøbing Amt
Jens Andersen, 14, Ugift, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Carl Andersen, 10, Ugift, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Chresten Nørgaard Andersen, 12, Ugift, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt
Mariane Andersen, 8, Ugift, , , Borbjerg Sogn, Ringkjøbing Amt