Biografi for: Niels Nielsen

Kirkebog Handbjerg sogn 1807-1815. Døde. (Kort HMB-C 507 B-7, 3/3)
1814. Den 15 April begravedes Niels nielsen af Storgaard, gammel 65 Aar.