Biografi for: Jøs Christian Olesen

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Kirkebye, -, 9, FT-1870, C8948
Jøs Olesen 36 Gift Huusfader Aulsmand Hjerm sogn, Ringkjøbing amt
Ane Marie Jensen 30 Gift Huusmoder Ryde sogn
Jens Olesen 5 Ugift Børnene Ryde sogn
Ole Olesen 4 Ugift Børnene Ryde sogn
Ane Olesen 2 Ugift Børnene Ryde sogn
Maren Olesen 1 Ugift Børnene Ryde sogn
Kjersten Jensen 15 Ugift Slægtning Ryde sogn
Jens Johan Chrestensen 18 Ugift Tjenestetyende Tviis?? sogn, Ringkjøbing amt
Chrestinne Chrestensen 16 Ugift Tjenestetyende Tviis?? sogn, Ringkjøbing amt

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Kirkeby i Ryde Sogn, 7 en gaard "Kirkebygaard", 1, Ft.1880, A4346
Jøs Christian Olesen 46 enke Husfader, Gaardejer, Sognefoged Hjerm, Ringkøbing Amt
Jens Olesen 15 ugift Hans Børn Her i Sognet
Ole Olesen 14 ugift Hans Børn Her i Sognet
Ane Olesen 12 ugift Hans Børn Her i Sognet
Maren Olesen 10 ugift Hans Børn Her i Sognet
Jens Christian Olesen 8 ugift Hans Børn Her i Sognet
Carl Olesen 5 ugift Hans Børn Her i Sognet
Kirsten Jensen 25 ugift Tjenestepige Her i Sognet
Ane Margrethe Madsen 17 ugift Tjenestepige Her i Sognet

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Rydlund Gaard, , , FT-1890, C2672
Jøs Christian Olesen 55 Gift Husfader Gaardeier Hjerm
Sidsel Nielsen 45 Gift Humoder Ryde
Jens Christian Olesen 18 Ugift Barn Ryde
Niels Nygaard Madsen 12 Ugift Barn Ryde
Marius Olesen 3 Ugift Barn Ryde
Maren Sørensen 17 Ugift Borbjerg

Ringkoebing, Ginding, Ryde, Kirkeby, , 85, FT-1916, C7549
Jøs Chr. Olesen 1/3 33 Gift Husfader Partikulier
Sidsel Olesen 16/4 44 Gift Husmoder

Ringkoebing, Ginding, Ryde, , 12a, 2, FT-1921, C3150
Jøs Kr. Olesen 1-3 1833 Enke Partikulier forhv. Gaardejer Hjerm Ringkøbing Amt