Biografi for: Peder Christensen

Kirkebog Borbjerg sogn. Døde. Online
1854. Død 17. sept, begravet 24 Sept. Peder Chrisensen Bisgaard, Gift. Huusmand i Bøgildhuus. 70 Aar. Han var født i Wester Bisgaard. Hans Fader var Christen Bisgaard i Borbjerg sogn