Biografi for: Niels Kristian Sørensen

SKIVEVEJ 156, "VESTER NYGARD", HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461244.
NIELS NYGAARD, gårdejer, født den 31.-8.-1913, søn af Anne Marie og Søren Sørensen Nygaard, gift den 12.-7.-1950 med Mary Christensen, f6dt den 12.-7.-1927, datter af Marie og Christian Christensen. Parret har børnene: Frode og Inge.
N.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1950 fra Mogens Christian Munksgaard. Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,2 ha. Stuehuset er opført 1903 og senere moderniseret, kostald opført 1900, svinestald 1916, maskinhus 1967 og lade 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

Fik 1973 navnebevis på navnet Niels Kristian Nygaard.