Biografi for: Johannes Imanuel Sørensen

Johannes Sørensen
Graver ved Ryde kirke 1 .4. 1969 - 3 1. 3. 1991.

Afskedsomtale i Vinderup Avis.
Johannes Sørensens 22 års virke som graver og kirkebetjent ved Ryde kirke afsluttedes påskedag, den 1. april 1991.
Johannes og Sigrid har siden 1. april 1969 virket ved Ryde kirke. De flyttede fra Handbjerg ved novembertide efter ansættelsen, der fandt sted under pastor Krogh.
Johannes afløste M. Mundbjerg. Gennem de 22 år har der været væsentlige forandringer ved kirken og på kirkegården. Den største var vel restaureringen i 1987. Ud over denne opgave har Johannes været med i flere ændringer, vel nok fordi han havde sans og øje for måden at ændre på og dertil håndsnilde til at føre det ønskede ud i virkeligheden.
Ud over årenes regulering af kirkegården med nye sammenhængende gange, hertil plantning m.m., var vel en af de største opgaver anlæg af parkeringspladsen ved kirken forbundet med fortov langs vestlige kirkegårdsdige. Forinden ophængningen af klokkespillet måtte et nyt betondække til for at kunne bære klokkerne. Ind imellem blev der tid til at opfinde automatisk klokkekimning og en snedig støvsuger. I samarbejde med menighedsrådet blev udarbejdet tegninger til såkaldte graverfaciliteter. Redskabsrummet blev udvidet, begge dele i tilknytning til kapellet. Efter restaureringen opstod tanken om en mindeplads, rummende de gamle gravsten. Johannes klarede også at anlægge urnegravplads og plænebegravelse.
Ud over det specielle for kirken klaredes den daglige virksomhed med grandækning, plantning af forårsblomster på gravstederne, klipning af hække med mere. Dertil kommer jo smukke rammer omkring vel I 500 gudstjenester.

Kilde: Ryde Sogn 1796 - 1996. Vestjydsk Forlag - Vinderup 1997