Biografi for: Jens Sørensen

Jens blev uddannet som skrædder hos sin fætter Esper Eriksen i Borbjerg