Biografi for: Kristiane Eriksen

Kirkebog Borbjerg sogn. Fødte Kvindekøn. (Film 52789)
1903. 19 juli. Født i Kirkebyen Borbjerg Sogn. Christiane Eriksen. Datter af Skrædder Jens Marinus Eriksen og Hustru Maren Sørensen, 30 Aar i Kirkebyen. Døbt 2 August i Kirken af Sognepræsten. Baaren af Pigen Ane Marie Sørensen i Sønder Fleng. Andre Faddere: Ungkarl Søren Jensen Sørensen, Rout i Ryde, Skrædderesvend Aamund Christian Christiansen i Borbjerg Kirkeby og Pigen Maren Eriksen i Ryde.

Folketælling 1940 Sevel, Hedegaarde
Nielsen, Niels Jeppesen, M, 7/7 1900, Sevel Ringk. Amt, G 20/1 1933, Husf., Gaardejer
Nielsen, Kristiane, K, 18/7 1903, Borbjerg Ringk. Amt, G 20/1 1933, Husm.
Nielsen, Grethe, K, 9/3 1936, Sevel Ringk. Amt, U, Barn
Nielsen, Mary, K, 8/4 1938, Sevel Ringk. Amt, U, Barn
Nørgaard, Margrethe Dueholm, K, 8/1 1922, Sevel Ringk. Amt, Husgerning
Lange, Arne, M, 1/7 1933, Sevel Ringk. Amt, Karl
Nielsen, Peder, M, 18/3 1854, Sevel Ringk. Amt, E, Fhv. Gaardejer, Aldersrente

Fra avisen 1983:
Guldbryllup i Sevel
I morgen - torsdag den 20 ds. kan Kristiane og Niels Jeppesen, Kirkebakken, Sevel, fejre deres 50 års bryllupsdag, Niels J. Nielsen, der er født i Ryde, kom ud at tjene efter sin konfirmation og blev senere bestyrer på "Kviesgård" i Borbjerg. I 1932 købte han gård i Hedegaard i Sevel, og året efter blev han gift med skrædderdatteren Kristiane Eriksen fra Borbjerg.
Parret drev gården med flid og dygtighed indtil de i 1964 rykkede deres teltpæle op og flyttede til deres nyopførte hus i Sevel.
Her er haven deres store interesse om sommeren og om vinteren går tiden med håndarbejde og læsning ligesom en snak med naboerne heller ikke er af vejen.
Både Kristiane og Niels J. Nielsen har aldrig været bange for at række naboerne en hjælpende hånd, når det gjaldt, og ellers har hjemmet været rammen om et godt, stille og roligt liv.
I ægteskabet er der to døtre Grethe i Tjørring og Mary i Postgården i Vinderup.
Guldbrudeparret, der begge er raske, glæder sig til at fejre dagen sammen med den nærmeste familie.

Mere fra avisen i 1983.
80 års dag i Sevel.
Fru Kristiane Jepsen Nielsen, Kirkebakken 9, Sevel, runder tirsdag den 19. ds. de fire snese. Fødselaren har alle dage været en dygtig og ihærdig hjemmets kvinde. Gennem mange år drev hun og hendes mand, Niels Jepsen, en gård i Hedegård. Haven har altid haft og er stadig hendes store interesse, og om søndagen står deres plads i kirken sjældent tom. I januar i år opnåede de den glæde at fejre deres 50 års bryllupsdag.
I ægteskabet er der to døtre, hvoraf den ene er hjemmehjælper i Vinderup og den anden sygeplejerske i Herning.
Den runde fødselsdag skal fejres i hjemmet i familiens skød.

Nekrolog 1986
Dødsfald
Kristiane Nielsen plejehjemmet "Bakkebo" i Vinderup, er død 83 år.
Hun var født i Borbjerg, hvor hendes far var skrædder, og i 1933 blev hun gift med gårdejer Niels Jeppesen Nielsen, Hedegårde i Sevel. Igennem tredive år drev de gården her, indtil de i 1963 flyttede ind i et nybygget hus på Kirkebakken i Sevel. Her havde de mange gode år sammen og havde et meget nært forhold til de øvrige beboere i kvarteret.
For godt et år siden blev Kristiane ramt af en lammelse, og sidste år tog hun og hendes mand ophold i en af de beskyttede boliger ved "Bakkebo" i Vinderup, og her livede hun op igen.
Kristiane Nielsen interesserede sig meget for blomster, hvilket hendes velholdte have bar præg af. Hun var flittig med sine hænder og var altid i gang med et håndarbejde, også siden hun flyttede til Vinderup. Hun var i udpræget grad en hjemmets kvinde, stille og beskeden i sin daglige færd og altid tålmodig og med et smil om munden, også i den sidste svære tid, efter at sygdommen satte ind.
Foruden sin mand efterlader Kristiane Nielsen sig to døtre, Grethe, der bor i Tjørring samt Mary, gift med Kristian Rasmussen, Østervang, Vinderup. Der er fem børnebørn i familien.