Biografi for: Niels Sørensen

Thisted, Vester Han, Hjortdal, en Gaard, , Vester Svenstrup Bye, 20, FT-1834
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Søren Christensen, 45, Gift, , Gaardmand,
Ane Nielsdatter, 37, Gift, , hans kone,
Niels Sørensen, 10, Ugift, , deres barn,
Christen Sørensen, 6, Ugift, , deres barn,
Jens Christian Sørensen, 4, Ugift, , deres barn,
Peder Sørensen, 3, Ugift, , deres barn,
Maren Sørensdatter, 1, Ugift, , deres barn,
Niels Mortensen, 76, Enke, , Konens Fader,der forsørges af Huusfaderen,

Thisted, Vester Han, Kollerup, Øster Hingelbjerg, , en Gaard, 44, FT-1850
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Niels Sørensen, 26, Ugift, , Gaardmand, Hjortdals Sogn Thisted Amt
Jens Christian Sørensen, 20, Ugift, , Tjenestefolk, Hjortdals Sogn Thisted Amt
Else Marie Christensdatter, 18, Ugift, , Tjenestefolk, Her i Sognet
Inger Nielsdatter, 62, F, , Aftægtskone, Her i Sognet

Niels og Jens Christian er brødre og Niels gifter sig med Else Marie.

Kirkebog Kollerup sogn 1840-1893. Copulerede. (Kort C 96 C-1, 6/11)
1851. Ungkarl Niels Sørensen, 27 Aar gammel. Gaardmand i Hingelberg. Pigen Else Marie Christensdatter 18½ Aar gammel. Datter af Gaardmand Christen Jensen Bach i Borup. Forlovere: Christen Bak Gaardmand i Borup. Mandrup Sørensen Huusmand i Kollerup. Viet 1851, den 21. April.

Folketælling 1860
Thisted amt, Kollerup sogn, Hingelberg Bye,en gaard
Niels Sørensen, 36, G, Hjortdal sogn, Gaardmand, Husfader
Else Marie Christensdatter, 28, G, Kollerup sogn, Hans kone
Søren Christian Nielsen, 4, U, do., deres børn
Inger Marie Nielsen, 8, U, do., do.
Ane Nielsen, 7, U, do. do.
Ane Marie Nielsen, 3, U, do., do.
Christine Nielsen, 1, U, do., do.
Jens Sophus Larsen 19, U, Hjortdal sogn, Tjenestefolk
Dorthea Marie Simonsdatter, 24, U, Hjortdal sogn, do.

Folketælling 1870
Thisted amt, Kollerup sogn, Hingelberg Bye,en gaard
Niels Sørensen, M, 45, G, Svenstrup, Husfader, Gaardmand, Jordbruger
Else Marie Christensdatter, K; 37, G, Borup sogn, Husmoder
Anne Nielsen, K, 16, U, Hingelberg, datter
Søren Christian Nielsen, M, 13, do., søn
Anne Maria Nielsen, K, 12, do., datter
Christine Nielsen, K, 10, do., datter
Chresten Nielsen, M, 8, do., søn
Maren Nielsen, K, 6, do., datter
Mette Marie Nielsen, K, 4, do, datter

Folketælling 1880
Thisted amt, Kollerup sogn, En gaard i Hingelberg
Niels Sørensen Frandsen, M, 55, G, Hjortdal sogn, Husfader, Gaardejer
Else Marie Frandsen, født Christensen, K; 47, G, Kollerup sogn, Hans hustru
Ane Nielsen, K, 26, U, født i sognet, deres børn
Christen Nielsen, M, 18, do., do.
Maren Nielsen, K, 16, do., do.
Mette Marie Nielsen, K, 14, do, do.
Annine Marie Nielsen, K, 8, do., do.
Laura Kristiane Thidemansen, K, under 1 Aar, do., Deres Plejedatter

Folketælling 1890
Thisted amt, Kollerup sogn, En gaard i Hingelberg
Niels Sørensen, M, 65, G, Hjortdal sogn, Husfader, Gaardejer
Else Marie Christensen, K; 57, G, Kollerup sogn, Husmoder, Husholder
Ane Nielsen, K, 36, U, do., Barn, Medhjælper
Annine Marie Nielsen, K, 18, U, do., Barn, do.
Laura Kristiane Thidemansen, K, 10 Aar, U, do., Barn
Else Elisabet Thøgersen, K, 5 Aar, U,Øland sogn, Barn
Erik Brun Eriksen, M, 22 Aar, U, Kollerup sogn, Tjenesteydende, Arbejder i Landbruget

Folketælling 1901
Thisted amt, Kollerup sogn, Hingelberg, Matr Nr. 5a
Niels Sørensen, M, 3/2 1824, G, Hjortdal sogn, Husfader, Landbruger
Else Marie Kristensen, K, 13/9 1832, G, Kollerup sogn, Husmoder
Anine Marie Nielsen, K, 12/11 1871, U, do., Datter.
Jens Kristen Sørensen, M, 2/2 1883, Mandstrup sogn, Tjenestetyende
Anine Jensen, K, 12/1 1889, Gjøttrup sogn, Tjenestetyende
9 levende børn i ægteskabet, 1 dødt barn.