Biografi for: Aage Brødbæk

Købte i 1944 Øster Brødbæk, der også kendes som Brødbækhus af Kristian Jepsen og hans kone Marie. Kørte senere tankbil (mælk). Bor herefter i Hvam Mejeriby.
Aage er tvillingbroder til Verner Brødbæk.Tvillingerne blev kaldt Utte og Munne.
Jeg har spurgt far, hvem der var hvem. Det huskede han ikke - ringede så til Verner, som heller ikke var sikker, men mente han var Utte og Åge var Munne - hvilket far så også mente . Jeg tror også det er sådan det er, da vi før i tiden (de gode gamle dage) selvfølgeligt har hørt historier om deres barndom - og jeg mener at far blev kaldt Munne - vistnok fordi han lkke lige var til at lukke munden på når de voksne talte sammen.
Kilde: Erik Brødbæk, sept. 2009

Folkebladet Lemvig den 30. Juni 2012
Vor kære far, svigerfar, bedstefar og oldefar, Aage Brødbæk, * 6. marts 1922 er stille sovet ind.
Hvam Mejeriby, den 29. juni 2012
Jørgen og Karen, Else og Verner, Mette og Kim, Erik, Kirsten og Steen, Annelise og Bent, Michael og Benthe, Børnebørn og oldebørn
Begravelsen finder sted fra Borbjerg Kirke fredag den 6. juli kl. 14.00
Kilde: http://www.navne.dk/17759340

MINDEORD
På vegne af børnene har sønnen Erik Brødbæk indsendt mindeord over Aage Brødbæk, Hvam, der døde i en alder af 90 år.
Aage er født på Over Brødbæk i Hvam som søn af Marius Brødbæk og Methea Nielsen. Der var 6 børn. Aage var enægget tvilling og overleves af tvillingbroderen Verner Brødbæk.
Aages værnepligt var hos den Kgl. Livgarde under krigen, hvor de blev interneret af tyskerne. En tid han tit fortalte om bl.a. hvordan de var forberedt på den nat tyskerne anholdt dem. Deres militære overordnede havde sagt de skulle blive liggende fuldt påklædt fordi de regnede med at tyskerne ville komme, hvilket også holdt stik.
Far mødte vores mor, som kom fra Hogager en Sct. Hans aften på Borbjerg Mølle, og de blev gift i Hogager kirke 3 år efter krigens ophør på befrielsesdagen 4. maj 1948.
Han havde forinden købt Øster Brødbæk, som ligger i skoven neden for hans fødehjem Over Brødbæk.
Først var han landmand, kørte senere med kul, gravede tørv, havde ornecentral og kørte mælk for Skave Mejeri, først med hestevogn og senere med tankvogn. Han kørte også varetur for købmændene i Borbjerg og Hvam.
Da han gik på pension, begyndte han på forskellige jobs, kørte bl.a. varer ud for firmaet Scandia Havemann i Holstebro, samt for Borbjerg Traktorservice. Han hjalp til hos en kartoffelavler i Saugstrup, samt på en gård i Trabjerg.
Der kom 8 børn i ægteskabet, hvor den førstefødte døde kort efter fødslen.
Øster Brødbæk blev solgt i 1972, og vi flyttede midlertidig til Borbjerg på Naltoftevej 17.
I 1975 købte familien huset på Hvamvej 17, hvor han boede indtil sin død.
I 2004 døde vores mor hvilket, var et stort savn for ham. Han begyndte derefter at komme på dagcenter Sønderland tirsdag og fredag hver uge, hvilket han blev meget glad for, og han mødte mange nye mennesker derigennem.
Han har helt fra de yngre dage spillet meget kort, bl.a. præmiewhist, hvor han kom vidt omkring for at spille.
Han var meget udadvendt og kunne samtale med alle og var interesseret i mennesker, uanset hvor i verden de kom fra. Han har haft mange kammerater gennem livet og har overlevet de fleste af dem.
Faste holdepunkter hver dag var at se pressen (Tv nyhederne) helst på både DR, TV2/ Tv2 news og helst både aftenens tidlige samt sene nyheder på begge kanaler. Han var meget samfundsinteresseret både politisk men også alment indenlandsk og udenlandsk.
De senere år gik dagene med små ture på hans elkøretøj til naboer og bekendte samt at se tre-fire gamle danske film hver dag. Han elskede at køre ture ud i det blå, når der var nogen, der kunne køre med ham i weekenden.
De sidste uger blev han svagere, mere træt men havde den samme dagligdag som normalt og blev som sædvanligt den sidste dag hjulpet i seng om aftenen af hjemmeplejeren, hvorefter han døde tidlig fredag morgen 29. juni.
Æret være fars minde.

Dagbladet Struer, 12. juli 2012