Biografi for: Anne Christensdatter

Kirkebog Junget - Torum sogn 1689 - 1789. Copulerede (Kort C 205-1, 3/4)
Anno 1780. Den 25. Mai trolovede Christen Jensen Bondgrd og Anne Christensdatter, begge af Junget. Forloverne: Søren Lauridtsen af Junget og Christen Espersen af Nør Thisse. Brudeviede Dom. 23. p. Trinit.