Biografi for: Christen Jensen Bondgaard

Kirkebog Junget -Torum sogn 1689 - 1789. Fødte. (Kort C 205-1, 2/4)
1753. Dom. 2. p. Epiph (2. søndag efter Helligtrekonger) Jens Bondgrds Barn i Junget - Christen - Suse (Susceptrix): Maren Christophersen af Grættrup. Test.: Laurids Gaarboe og Peder Gaarboe ??

Christen Jensen Bondgaard var fæstebonde under Jungetgaard i Salling.

Kirkebog Junget - Torum sogn 1689 - 1789. Copulerede (Kort C 205-1, 3/4)
Anno 1780. Den 25. Mai trolovede Christen Jensen Bondgrd og Anne Christensdatter, begge af Junget. Forloverne: Søren Lauridtsen af Junget og Christen Espersen af Nør Thisse. Brudeviede Dom. 23. p. Trinit.

Kirkebog Junget-Torum sogn 1689-1789. Døde. (Kort HMB C 205-1, 2/4)
Anno 1781. Dom 4. p. Trinit. Christen Jensen Bondgrds Kone i Junget, gammel 33 Aar.

Kirkebog Junget - Torum sogn 1689 - 1789. Copulerede (Kort C 205-1, 3/4)
Anno 1781 26 Sept. trolovede Christen Jensen Bondgrd af Junget og Maren Mortensdatter Junget Præstegrd. Forlovere: Niels Qvist og Niels Thorndahl, begge af Møgel-Thorum. Brudeviede: Dom. 21. p. Trinit.

Viborg, Nørre, Junget, Junget Bye, , , 6, FT-1787
Christen Jensen Bondgaard, 35, gift, Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer,
Maren Mortensdatter, 30, gift, Madmoder, .,
Anne Christensdatter Bondgrd., 4, ugift, af andet Egteskab, .,
Mette Christensdatter Bondgrd., 1, ugift, af andet Egteskab, .,
Anne Mortensdatter, 20, ugift, TienestePiger, .,
Kirsten Mortensdatter, 15, ugift, TienestePiger, .,

Kirkebog Junget-Torum sogn 1789-1814. Døde. (Kort HMB C 205-1, 2/4)
1787. Die ut prius (13. p. Trinit) Christen Bondgrds Kone Maren af Junget. Gl. 31 Aar.

Jungetgaard Gods Skifteprotokol 1768-1851. Film 9827 pag. 134
Skifte Brev efter Afgangne Maren Mortensdatter, Christen Jensen Bundgaards Hustru i Junget.

Kirkebog Junget-Torum sogn. Brudeviede. (Kort HMB C 205-1, 3/4)
1787. Brudeviede Dom. 23 p. Trinit. D. 18 October trolovede Christen Jensen Bondgaard af Junget og Pigen Kirsten Christensdatter af Græstrup.

Viborg, Nørre, Junget, Degneboligen, , , 11, FT 1801
Christen Jensen, 47, gift, Huusbonde, .,
Kiersten Jensdatter, 41, gift, Hans Kone, .,
Anne Christensdatter, 15, ugift, Barn i 2. ægteskab, .,
Maren Christensdatter, 8, ugift, Børn i 3die ægteskab, .,
Anne Christine Christensdatter, 4, ugift, Børn i 3die ægteskab, .,
Christen Jensen, 16, ugift, Tienestedreng, .,

Matrikelkort 1815-1864, Junget By, Junget.
Matr. 9a, 9b, 9c. Christen Jensen Bondegaard.
Adresse i dag: Bundgaard, Floutrupvej 30.

Viborg, Nørre, Junget, Junget, , , 12, FT-1834
Christen Mortensen, 34 , Gift, , Fæster af en Gaard,
Maren Christensdatter, 40 , Gift, , hans Kone, [Christen Jensens datter]
Morten Christensen, 1 , Ugift, , deres Børn,
Anne Kirstine Christensdatter, 6 , Ugift, , deres Børn,
Christen Nielsen, 12 , Ugift, , Konens Søn,
Christen Jensen, 80 , Enke, , opholdes af Huusfaderen,
Jeppe Christian Christensen, 47 , Gift, , Tjenestefolk,
Karen Marie Christensdatter, 16 , Ugift, , Tjenestefolk,

Kirkebog Junget sogn. Døde Mandkjøn. (Kort C 205-3, 3/3)
1836. Død d. 10 Octobr., begravet d. 16 Octobr. Christen Jensen Bondgaard. Aftægtsgaardmand i Junget. Faderen var Jens Bondgaard af Junget. 83 Aar.

Jungetgaard Gods Skifteprotokol 1768-1851. Film 9827
Dødsanmeldelse 11 October 1836.
Christen Jensen Bundgaard, Aftægtsmand i Junget, død den 10 Oct. 1836. Arvinger: Datter Mette gift med Gaardfæster Christen Mortensen i Junget, 2 Maren gift med Huusmand Laust Nielsen.
[NB! Der må være byttet rundt på ægtefællerne)

Af Christens 8 børn er der kun 2 som overlever ham, nemlig ovennævnte Maren og Mette.