Biografi for: Marianne Jespersen

Kirkebog Ryde sogn 1853-1876. Fødte Quindekøn(Kort C 508-3, 2/9)
1859. 10 December. Marianne Jespersen. Hjemmedøbt 12 Decbr. Dåben publiceret i Kirken 5. April 1860. Datter af Gaardmand Jesper Jensen i Rydlund og Hst Maren Christensen 30 Aar. Faddere: Gaardmand Christen Madsen og Hustru af Over Brødbæk, og Søn Mads Christensen. Hmd Niels Pedersen og Hustru af Rydlundhuus.

Kirkebog, Borbjerg sogn 1881 - 8 (C499 B-10 3/4), Copulerede:
3 November 1881. Ungkarl Iver Iversen af Hindkjær i Mejrup, 22 år gl. og Marianne Jespersen, datter af Gårdm. Jesper Jensen Over Brødbæk, 22 år gl. Forlovere: Gårdm. Jesper Jensen Over Brødbæk , Smed Peter Langballe Iversen i Brødbæk.

Det følgende bygger hovedsageligt på min halvfætter, Verner Villadsens (#4689) slægtsforskning.

Fælles for Mariane og Iver var, at de begge var den ældste af søskendeflokken, og at forældrene flyttede fra Ryde til Borbjerg sogn, henholdsvis i 1867 og 1868. Men selv om deres hjem ikke lå langt fra hinanden, kom de ikke til at gå i samme skole, Iver kom til at gå i hovedskolen ved kirken, medens Mariane kom til at gå i biskolen i Hvam. Da tiden kom, da de skulle gå til præst, kunne de følges ad, de blev konfirmeret i Borbjerg kirke søndag den 20. april 1873.
Mariane mistede sin mor allerede som 15 årig. Hun nåede aldrig at få plads hos fremmede. Det var heller ikke så almindelig dengang, at gårdmandsdøtrene kom hjemmefra som tjenestepiger, i hvert fald ikke i et velstående hjem som her. De blev hjemme til de skulle giftes.

Mariannes søster, Birgitte Marie, bliver i 1890 gift med Ivers broder Jens Hauerskou Iversen

Ringkoebing, Hjerm, Mejrup, Mejrup, , Hinkjerhus, 11, FT-1890
Der vises flg. felter:
Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested
Iver Iversen, 30, Gift, Husfader, Huseier, Ryde, Ringkjøbing amt
Mariane Jespersen, 30, Gift, Husmoder, , Ryde, Ringkjøbing amt
Kresten Kristian Poulsen, 19, Ugift, Tjenestetyende, , Borbjerg
Hane [Hanne??] Nikoline Poulsen, 15, Ugift, Tjenestetyende, , Mejrup
Marius Iversen, 7, Ugift, Barn, , Mejrup
Esper Brødbek Iversen, 4, Ugift, Barn, , Mejrup
Kristian Julius Iversen, 3, Ugift, Barn, , Mejrup
Maren Iversen, Under 1 aar, 15. jan., Ugift, Barn, , Mejrup

Folketælling 1901 (Film 16746)
Matr. nr, 9b, Borbjerg, Hjerm herred, Hvam Mølle
Iver Iversen, M, 9 April 1869, G, f. i Ryde, bopæl i sognet 1893, sidste bopæl Mejrup, Husfader
Marianne Iversen, K, 10 December 1860, f. Ryde, bopæl i sognet, 1893, sidste bopæl Mejrup, Husmoder
Børn: Jesper Iversen, Julius Iversen, Maren Iversen, Juliane Iversen, Kristine Iversen, Marie Iversen, Kristian Iversen, Marianne Katrine Iversen

Folketælling 1911 (Film 17837)
Matr. nr, 9i 13d, Borbjerg sogn, Bøgild
Iver Iversen, M, 9/4 1859, G, f. i Ryde, bopæl i sognet 1892, sidste bopæl Mejrup, Husfader, Smed og landbrug
Marianne Iversen, K, 10 December 1860, f. Ryde, bopæl i sognet, 1892, sidste bopæl Mejrup, Husmoder
Juliane Iversen, K, 28/10 1891, U, f. i Meirup, Barn
Kristian Iversen, M, 6/7 1896, U, f. i Borbjerg, Barn
Katrine Iversen, K, 28/10 1898, U, f. i Borbjerg, Barn
Dusine Iversen, K, 13/9 1901, U, f. i Borbjerg, Barn
Ejner Iversen, M, 22/9 1902, U, f. i Borbjerg, Barn
August Kristensen Kragelund, M, 19/8 1888, U, f. i Aulum, bopæl i sognet 1906, sidste bopæl Sir, Smedesvend
Søren Villadsen, M, 2/12 1890, U, f. i Maabjerg, bopæl i sognet 1907, sidste bopæl Meirup, Tjenestekarl

De ti år de boede i Hindkjærhus blev syv af deres tretten børn født. En lille pige døde som spæd. Til hjælp til arbejdet havde de et par unge mennesker, en karl og en pige.
Ejendommen nedbrændte i sommeren 1885, antagelig ved lynnedslag. Mariane ventede sit tredie barn og familien tog ophold hos hendes forældre i Over Brødbæk i Borbjerg sogn, så længe bygningerne blev genopført. Hun nåede at føde i den tid, de var der, drengen blev døbt i Borbjerg kirke og kom til at hedde Jesper ligesom morfaderen.
I vinteren 1892 mageskiftede Iver Hindkjærhus med Hvam Mølle og tilhørende landbrug, hvis ejer var Peder Chr. Jensen. Hindkjærhus blev sat i værdi ti1 6.000 kroner - Hvam Mølle blev sat i værdi til 7.500 kroner. Tinglyst 9. februar 1892. For at handelen kunne blive til noget, måte Iver lade en pant stå i Hindkjærhus, den fik han finansieret af sine brødre, Anders, der var sognepræst i Møborg-Nees og Jens, der var smedemester i Skive, samt svogeren Peder Chr. Poulsen fra Munksgård i Borbjerg. De måtte overtage Hindkjærhus i 1898 ved tvangsauktion den 21. januar, og først 18. december - 1902 lykkedes det at få ejendommen solgt til Anders Pedersen.
Hvam Mølle, som Iver og Mariane nu flyttede til, var beliggende i Hvam Kroby vest for Skivevej. Iver byggede en smedie ud til vejen, og var så både smed, møller og landmand.
Der fulgte nu nogle travle år, han havde et par smedesvende til hjælp i smedien og en karl til at passe mølleriet og landbruget, han havde mange jern i ilden, måske også rigelig. Børneflokken voksede med yderlig seks, så der var også meget for Mariane at gøre. Dengang havde man alle folk på kost og logi.
De fleste af drengene lærte smedehåndværket derhjemme i smedien, ligesom Iver og hans brødre gjorde i deres hjem, og generationer for dem var også smede. Pigerne fik ikke nogen egentlig uddannelse, det var ikke så almindelig dengang. Eftersom de voksede op og kunne undværes derhjemme: fik de plads hos fremmede.
I tyve år fortsatte Iver med at være smed, møller og landmand uden derved at blive rig på jordisk gods, selv om økonomien bedredes med tiden. Iver og Mariane sluttede sig til Indre Mission. Der kom mange gæster i hjemmet. Efter hvad mor har fortalt, blev alle bænket ved samme bord, der skulle meget i gryderne.
I 1912 solgte Iver smedien og smedeværktøjet til sønnen Esber for 4.200 kroner - tinglyst 3. februar 1912.
Marianes helbred var ikke godt mere, i vinteren 1913 - 14. måtte hun holde sengen meget af tiden, hen på foråret syntes det at bedres lidt, hun var igen oven senge; men det varede kun kort, natten til den 3. juni 1914 blev det alligevel døden, de to yngste af børnene var endnu ikke konfirmeret.
Ved begravelsen fra Borbjerg kirke lørdag den 6. juni, var det svogeren pastor A.C.Iversen, der nu var præst i Humlum, der forrettede tjenesten.

I kort tid var Iver enkemand. Allerede året efter den 3. november stod han igen for alteret i Borbjerg kirke. Denne gang var bruden Mette Lauridsen

1925 Folketælling Borbjerg sogn, Bøgild-Hvam, Aldersro (Film S 33/250)
Iversen, Iver, M, 9/4 1859, Ryde, G, Husfader, Landbrug
Iversen, Mette Laursen, K, 16/9 1865, Hodsager, Husmoder