Biografi for: Johanne Justdatter

Kirkebog Lerup - Tranum sogn. Ægteviede (Kort HMB- C 90-2, 8/11)
1776. Juni 2. Morten Braner og Johanne JustDatter copulerede efter foregående Trolovelse.

Kirkebog Lerup - Tranum sogn. Døde (Kort HMB- C 90-2, 9/11)
1801. 4. Marts. Morten Braners Hustru i Klithuse, Johanne Justdatter. 66 Aar.