Biografi for: Verner Sørensen

Verner Sørensen overtager Sdr Fleng i 1953. I 1975 tilkøbes V. Fleng (Matr 2b, Hvam).

HVAMVEJ 64, "SDR. FLENG", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO.
VERNER SØRENSEN, gårdejer, født den 29.-10.-1924, søn af Maren og Jørgen Sørensen, gift den 13.-11.-1960 med Minna Lilbæk, født den 22.-8.-1937, datter af E-lisabeth og Anders Lilbæk. Parret har børnene: Maren, Anders, Jørgen og Inge Elisabeth. - V.S. overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Jørgen Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1860, senere moderniseret og tilbygget i 1975, kostalde opført 1923 og 1970, de benyttes nu til svinestalde, lade opført 1860 og senere ombygget samt maskinhus fra 1965. Gården drives med en svineproduktion pd 23 årssøer, der produceres ca. 325 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
Kilde: Danske Gårde i Tekst og Billeder. Forlaget Danske Landbrug I/S, Silkeborg. 1989

DØDSFALD:
Verner Sørensen, Holstebro, er stille sovet ind i hjemmet, 88 år gammel. Børneflokken var på ti i hjemmet Sdr. Fleng i Borbjerg, som havde været i slægtens eje siden 1767. Her fik børnene tidligt lært at bestille noget og Verner var ude at tjene allerede før konfirmationen. Udover i lokalområdet tjente han tre år i Sønderjylland og var i de unge år ivrig hjemmeværnsmand.
Først i halvtredserne overtog Verner fødehjemmet, og han var dygtig med sine hænder og kunne lave både tømrer-, smede- og murerarbejde så mange vedligeholdelsesopgaver løste han selv. I 1960 giftede han sig med Minna og parret fik fire børn, som de gav en god og tryg opvækst. Gården blev drevet alsidigt og der blev bl.a. bygget ny kostald, som Verner også hjalp til med.
Det blev til godt 40 travle år med landmandslivet, indtil en søn i 1992 overtog Sdr. Fleng og Minna og Verner købte hus i Holstebro.
Som den energiske mand han var tog han fat i hus og have, og han passede et vicevært job hos Unibank. Desuden kom han på Holstebro Aktivitetscenter og her hjalp han med at sætte hele overetagen i stand. Også børnene havde stor glæde af faderens hjælpsomhed når de havde gang i forskellige projekter. For børnebørnene var han der også altid og de nød mange dejlige ferier sammen.
Verner var altid i vigør, og blandt hans hobbies var især at arbejde med træ, både trædrejning og billedskærerarbejder, og han gav gavmildt væk af gæstebøger vægure, barometre mm.
Verners sidste tid blev præget af sygdom, men hele familien godt bistået af hjemmeplejen hjalp hinanden, så han fik den bedst mulige pleje. Verner Sørensen efterlader sig hustruen, samt døtrene Maren i Mejrup og Inge i Stevelt ved Haderslev og sønnerne, Anders i Holstebro og Jørgen nær Hurup samt svigerbørn og ti børnebørn.
Kilde: Dagbladet Holstebro 3.6.2013.