Biografi for: Jens Sørensen Brødbæk

1989
BRØDBÆK VEJ 3, "NEDER BRØDBÆK", BRØDBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461196.
JENS SØRENSEN BRØDBÆK, gårdejer, født den 25.-11.-1943, søn af Dagmar og Jørgen Brødbæk, gift den 15.-7.-1975 med
Ingrid Poulsen, hjemmehjælper, født den 14.-10.-1938, datter af Magda og Jens Poulsen. J.B.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1974 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården. Areal 31 ha. og desuden er der forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført 1908 og løbende moderniseret, kviestald opført 1936, kostald 1976, svinestald 1965 og i 1978 ændret til kalvestald, lade opført 1895 og ombygget 1965, desuden er der et maskinhus opført i 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 65 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der 3 heste. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

2003
Jens Sørensen dør af kræft, gården bliver solgt og er hermed ude af slægten.